285,000 บาท

โปรแกรมฝึกนักบินอวกาศ

วันที่   :
 1-10 พฤษภาคม 2563
วันที่   :
 10-19 กรกฎาคม 2563
วันที่   :
 9-18 ตุลาคม 2563

ระยะเวลา : 10 วัน (รวมวันเดินทาง)

สถานที่ : SPACE CAMP, U.S. Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ :  9-11, 12-14 และ 15-18 ปี
โทร. สำรองค่ายได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

SPACE CAMP: ช่วงอายุ 9-11 ปี
SPACE ACADEMY: ช่วงอายุ 12-14 ปี
ADVANCED SPACE ACADEMY: ช่วงอายุ 15-18 ปี
SPACE ACADEMY FOR EDUCATORS: สำหรับบุคคลกรครู
ADULT SPACE CAMP: อายุ 18 ปีขึ้นไป

“ไปฝึกเป็นนักบินอวกาศกับ NASA กันเถอะ”

The Explorer เชิญเยาวชนไทยอายุ 9-18 ปี เข้าร่วมฝึกเป็นนักบินอวกาศเสมือนจริงที่ SPACE CAMP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา น้องๆ จะได้ฝึกเป็นนักบินอวกาศ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพลิดเพลินกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ STEM อย่างเข้มข้นตามหลักสูตรมาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ

SPACE CAMP เป็นโรงเรียนฝึกนักบินอวกาศเสมือนจริงสำหรับเยาวชน ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ U.S. Space and Rocket Center (USSRC) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์อวกาศที่มีการจัดแสดงชิ้นส่วนที่เคยอยู่บนอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ เมือง Huntsville รัฐ Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Huntsville เป็นศูนย์วิจัยใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศสหรัฐฯ และ อันดับสี่ของโลก

ดร. Wernher von Braun (ผู้ก่อตั้ง SPACE CAMP) และ ทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ มาอยู่ที่เมือง Huntsville และ ได้สร้างระบบจรวดอวกาศพานักบินอวกาศเดินทางไปยังดวงจันทร์สำเร็จในปี ค.ศ. 1950 ที่นื่เป็นที่สร้างและออกแบบดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลก และ ต้นแบบสถานีอวกาศนานาชาติ ณ ปัจจุบัน มี เมืองนี้ศูนย์ปฏิบัติการ NASA และ เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ RED ZONE

ที่ SPACE CAMP เยาวชนจะได้ฝึกเป็นนักบินอวกาศเสมือนจริง ภายใต้อุปกรณ์การฝึกที่ได้มาตรฐาน และ Crew Trainer เยาวชนจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน นอกสถานที่ และ ใน ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulator) องค์ความรู้ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์การท่องอวกาศอดีต จน ปัจจุบัน ทฤษฎีการสร้างจรวด เรียนรู้เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดิน และ เป็นนักบินอวกาศเสมือนจริง นอกจากนี้ ที่นี้มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้ STEM (Science Technology Engineer and Mathematic Education) เยาวชนจะได้สัมผัส ความรู้ STEM ระดับโลก อีกทั้งเน้นฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ และ การทำงานร่วมกันเป็นทีม หลักสูตรของ SPACE CAMP สอดคล้องกับหลักสูตร National Science Standards และ National Math Standards ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ

เยาวชนเดินทางเป็นคณะ โดยมีผู้ดูแลคนไทยร่วมเดินทาง ระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน (รวมวันเดินทาง) ที่ SPACE CAMP จะมี ผู้ดูแลชาวอเมริกัน (Crew Trainer) ดูแล 1 ท่าน ต่อ 1 คณะ นักเรียนนอนใน SPACE CAMP แยก ชาย-หญิง ห้อง ละ 7-8 คน มีห้องพยาบาลดูแล 24 ชั่วโมง มีประกันการเดินทาง และ อาหารถูกสุขลักษณะ ทุกมื้อ
 

หมายเหตุ  :  มี Educator Program สำหรับบุคคลากรครู และ Adult SPACE CAMP สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
    สามารถจัด Private Group สำหรับโรงเรียนได้
    The Explorer เป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดพาเยาวชนเดินทางไป SPACE CAMP
    หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขพื้นฐาน  :  ไม่มี

 

 

Space Camp Science and Math Standards Curriculum Eng
Space Camp Eng Pack 2018
Space Camp Thai Pack 2018
Advance Academy Lesson Overviews 2018
Space Academy Lesson Overviews 2018
Space Camp Lesson overview 2018
ลงทะเบียน
อายุ