285,000 บาท

SPACE CAMP ROBOTICS

วันที่   :
 1-10 พฤษภาคม 2563
วันที่   :
 10-19 กรกฎาคม 2563
วันที่   :
 9-18 ตุลาคม 2563

ระยะเวลา : 10 วัน (รวมวันเดินทาง)


สถานที่ : SPACE CAMP, U.S. Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ :  9-11  และ 12-14  ปี
โทร. สำรองค่ายได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

SPACE CAMP ROBOTICS:  อายุ 9-11 ปี
SPACE CAMP ROBOTICS ACADEMY: อายุ 12-14 ปี
 
มาเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของ NASA กันเถอะ!
 
เยาวชนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างหุ่นยนต์ล่าสุดที่นำเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโลกปัจจุบัน บทเรียนหลักประกอบด้วยการสร้างโครนอากาศยาน การออกแบบและสร้างอัลกอริทึ่ม การควบคุมระยะไกล (Remote-control design) และ ระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์ เยาวชนเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมและการออกแบบหุ่นยนต์ใช้งานบนบก ในน้ำ และบนอากาศ เยาวชนมีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยใช้หุ่นยนต์ที่ออกแบบมา
 
SPACE CAMP ROBOTICS: เยาวชนอายุ 9 – 11 ปี ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ใช้งานบนบก ในน้ำ และบนอากาศ  เรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างหุ่นยนต์ล่าสุด เยาวชนต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในภารกิจการนำเสนอโครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในสถานการณ์จำลองโลกธุรกิจปัจจุบัน 
ROBOTICS ACADEMY เป็นแคมป์ที่สนุกและตื่นเต้นสำหรับเยาวชน ที่จะนำสู่โลกอนาคตของวิศวกรรม และการออกแบบ หลักสูตรนำการประยุกต์ใช้วิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ในปัจจุบันให้เยาวชนมาใช้ประกอบในการออกแบบหุ่นยนต์ใช้งานบนบก ในน้ำ และบนอากาศ  เยาวชนต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในภารกิจการนำเสนอโครงการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในสถานการณ์จำลองโลกธุรกิจปัจจุบัน แคมป์นี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในความรู้โลกใหม่ และเพื่อเป็นผู้นำในการวิจัยและอวกาศในอนาคต
 
ตัวอย่างกิจกรรม:
ROBOTICS ACADEMY
• Program robots to interact with the world using a variety of sensors and motors.
• Choose from various advanced lessons in building robotic attachments, programming with sensors and data functions, or using both tactile and hands-free human interface devices.
• Create your own customized LED cannon using series or parallel circuits that you can take home!
• Use the binary number system and logic functions to understand how machines “think.”
• Design, build and pilot underwater robots using the SeaPerch ROV system!
• Train in cutting edge, custom-designed Unmanned Aerial Systems simulations!
 
หมายเหตุ  :  สามารถจัด Private Group สำหรับโรงเรียนได้
    The Explorer เป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดพาเยาวชนเดินทางไป SPACE CAMP
    หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขพื้นฐาน  :  ไม่มี
 
Robotic Academy Lesson Overviews 2018
Robotic Camp Overviews 2018
ลงทะเบียน
อายุ