ความสนุกและประสบการณ์จากนักเรียนจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ในแคมป์ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นเยาว์ 27.10.2018 - 28.10.2018
น้องๆ 4 คนจากโรงเรียนอำนวยศิลป์เล่าถึงประสบการณ์และความสนุกที่ได้รับจากแคมป์ภาวะผู้นำในคลิป